VZOD vás vítá

Valašské ZOD, družstvo Zašová se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. Je to hornatý kraj ve Východní části Moravy nazývané „Valašsko“. Družstvo vzniklo dne 6.10. 1992 a do Obchodního rejstříku bylo zapsáno dne 6. října 1992.

V současné době družstvo hospodaří v katastru obcí Zašová, Veselá, Střítež nad Bečvou, Zubří, Vidče, Rožnov pod Radhoštěm a Krhová na 1 528 ha zemědělské půdy, z toho je 820 ha orné půdy a 708 ha TTP. Živočišná výroba aktuálně chová celkem cca 1 500 ks dobytka, z toho cca 628 ks dojnic plemene Holštýn, cca 567 ks mladého dobytka, cca 42 ks býků na výkrm a cca 263 ks masného skotu. Dosahovaná užitkovost holštýnského plemene je cca 6 447 447 l mléka za rok a je nad průměrem EU. Hlavním výrobním zaměřením Valašského ZOD, družstva je výroba mléka. Činnost družstva je převážně zaměřena na zemědělskou výrobu, tj. rostlinnou a živočišnou.

Hlavním úkolem rostlinné výroby je zajištění dostatečného množství kvalitních objemných a jadrných krmiv pro vlastní chovaná zvířata. Z tohoto důvodu pěstujeme jetelotrávy, kukuřici, pšenici ozimou, ječmen ozimý, z tržních plodin pak ozimou řepku a trávy na semeno.

Úsek mechanizace zajišťuje svým strojovým parkem potřeby rostlinné a živočišné výroby. Dále pak poskytujeme služby cizím osobám a subjektům, a to zejména práce manipulátorem, kloubovým nakladačem, vyvážení jímek fekálním vozem, práce traktorem a jiné.


Mapa, naše budova

Vytvořil: team Trico 2014, optimalizováno pro Internet Explorer 9, Firefox 27, Chrome 34, Opera 19