Rostlinná výroba a mechanizace

Valašské ZOD, družstvo hospodaří na 1528 ha zemědělské půdy, 820 ha orné půdy a 708 ha TTP.

Hlavním úkolem rostlinné výroby je zajištění dostatečného množství kvalitních objemných a jadrných krmiv pro vlastní chovaná zvířata. Z tohoto důvodu pěstujeme jetelotrávy, kukuřici, pšenici ozimnou, ječmen ozimý, z tržních plodin pak ozimou řepku a trávy na semeno.

Úsek mechanizace zajišťuje svým strojovým parkem potřeby rostlinné a živočišné výroby. Dále pak poskytujeme služby cizím osobám a subjektům, a to zejména práce manipulátorem, kloubovým nakladačem, vyvážení jímek fekálním vozem, práce traktorem a jiné.

Fotogalerie

Vytvořil: team Trico 2014, optimalizováno pro Internet Explorer 9, Firefox 27, Chrome 34, Opera 19